Wat is zakelijke lease en hoe werkt het?

Zakelijke lease is een populair financieringsmodel voor bedrijven die voertuigen, apparatuur of andere activa nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. In dit artikel zullen we de basisprincipes van zakelijke lease bespreken, inclusief de voordelen, nadelen en verschillende soorten leaseovereenkomsten.

Wat is zakelijke lease?

Zakelijke lease, ook wel bekend als bedrijfsmatige lease of operationele lease, is een vorm van financiering waarbij een bedrijf een activum least van een leasebedrijf. Het bedrijf betaalt maandelijks een vast bedrag aan het leasebedrijf voor het gebruik van het activum gedurende een afgesproken periode. Aan het einde van de leaseperiode kan het bedrijf het activum teruggeven aan het leasebedrijf, het activum kopen voor een vooraf bepaalde prijs, of de leaseovereenkomst verlengen.

Voordelen van zakelijke lease

Er zijn verschillende voordelen aan zakelijke lease voor bedrijven. Hieronder staan enkele van de belangrijkste voordelen:

Lagere kosten: Zakelijke lease kan lagere kosten bieden dan het kopen van activa. Het bedrijf hoeft geen grote som geld te betalen om het activum te kopen, en de maandelijkse leasebetalingen kunnen lager zijn dan de kosten van het afbetalen van een lening.

Geen zorgen over onderhoud: Het leasebedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud van het activum. Het bedrijf hoeft zich dus geen zorgen te maken over de kosten en het gedoe van het onderhouden van het activum.

Flexibiliteit: Zakelijke lease biedt bedrijven flexibiliteit in termen van de duur van de leaseovereenkomst en het type activum dat geleast kan worden. Dit kan vooral handig zijn voor bedrijven die snel moeten kunnen reageren op veranderingen in de markt of hun bedrijfsbehoeften.

Fiscale voordelen: Zakelijke lease kan fiscale voordelen bieden voor bedrijven, zoals aftrekposten voor de leasebetalingen en het terugkrijgen van de BTW over de leasekosten.

Nadelen van zakelijke lease

Er zijn ook enkele nadelen aan zakelijke lease waar bedrijven rekening mee moeten houden. Hieronder staan enkele van de belangrijkste nadelen:

Hogere kosten op lange termijn: Hoewel zakelijke lease op korte termijn kosten kan besparen, kunnen de totale kosten op lange termijn hoger uitvallen dan de kosten van het kopen van het activum.

Beperkingen op gebruik: Het leasebedrijf kan beperkingen opleggen aan het gebruik van het activum, zoals kilometerbeperkingen voor voertuigen. Dit kan een probleem zijn voor bedrijven die het activum veel gebruiken.

Geen eigendom: Het bedrijf heeft geen eigendom over het activum tijdens de leaseperiode. Dit kan betekenen dat het bedrijf minder zeggenschap heeft over het gebruik van het activum dan wanneer het het activum zou kopen.

Er zijn verschillende soorten zakelijke leaseovereenkomsten beschikbaar, elk met hun eigen voor- en nadelen. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten zakelijke leaseovereenkomsten:

Operationele lease: Dit is de meest voorkomende vorm van zakelijke lease. Bij een operationele lease blijft het leasebedrijf de eigenaar van het activum en is het verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van het activum. Het bedrijf betaalt een vast bedrag per maand voor het gebruik van het activum gedurende een afgesproken periode.

Financial lease: Bij een financial lease wordt het bedrijf eigenaar van het activum aan het einde van de leaseperiode. Het bedrijf betaalt een vast bedrag per maand, maar is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van het activum tijdens de leaseperiode.

Sale-and-leaseback: Bij een sale-and-leaseback-overeenkomst verkoopt het bedrijf het activum aan het leasebedrijf en least het vervolgens terug. Dit kan voordelig zijn voor bedrijven die snel cash nodig hebben, maar het kan duurder zijn dan andere vormen van lease.

Short-term lease: Short-term leaseovereenkomsten zijn bedoeld voor bedrijven die voor een korte periode een activum nodig hebben. De leaseperiode kan variëren van enkele maanden tot een jaar of langer.

Zakelijke lease kan een aantrekkelijke optie zijn voor bedrijven die activa nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Het biedt lagere kosten, flexibiliteit en fiscale voordelen, maar er zijn ook nadelen waar bedrijven rekening mee moeten houden, zoals hogere kosten op lange termijn en beperkingen op het gebruik van het activum. Het is belangrijk dat bedrijven zich goed informeren over de verschillende soorten zakelijke leaseovereenkomsten en de voor- en nadelen van elk type voordat ze een beslissing nemen.