Wat is Blended learning en de toepassing ervan

Volgens de normale manier van lesgeven is het eerst het theoretisch gedeelte en daarna het praktisch gedeelte. Vervolgens wordt er een toets gemaakt in de vorm van een tentamen of mondelinge overhoring. Om deze lessen en toetsen te volgen/maken moet je naar de klas of ruimte. Tegenwoordig leert men ook doormiddel van Blended learning waar jij altijd de lessen kunt volgen, ongeacht de locatie waar je op dat moment bent. Leer meer over Blended learning in dit artikel.

Blended learning.

Deze vorm van studeren is in 1990 ontdekt. Sinds 2005 gebruikt men de Engelse term “Blended learning”. Men kwam op dit idee omdat er heel veel studenten waren die een afstand moesten afleggen om de lessen te volgen. Door middel van de technologie en internet is het mogelijk om de lessen vanuit elke plek te kunnen volgen. Een van de technologische ontwikkelingen die Blended learning mogelijk hebben gemaakt is Lotus Notes.

Blended learning heeft 2 bekende omschrijvingen, namelijk:

  1. Combinatie van contactonderwijs en online leren.
  2. Combinatie van e-learning en campusonderwijs.

Over de betekenissen wordt nog vaak over gediscussieerd. Omdat er veel meer betekenissen zouden kunnen zijn, dan alleen de bovenstaande. Sommigen gaan er vanuit dat de technologie alleen al voldoende is om gebruik te kunnen maken van Blended learning.

Trigwell en Oliver zijn er dieper op ingegaan. Zij hebben voor Blended learning de drie volgende omschrijvingen:

  1. De geïntegreerde combinatie van online onderwijs en traditioneel onderwijs.
  2. De combinatie van media en gereedschappen in een E-learning omgeving.
  3. De combinatie van didactische strategieën, met of zonder technologie.

Bij hun gaat het erom dat zaken omtrent het volgen van een studie gecombineerd kunnen worden en dat kan op de volgende manieren.

De verschillende manieren hoe de lessen worden verzorgd:

  • Bij sommige studies is er om de periode een persoonlijk gesprek. Vaak is dit het enige moment waarbij leerkracht en leerling samen zijn en kunnen discussiëren over bepaalde onderwerpen. Meestal neemt dit gesprek ook weer veel vragen met zich mee die uiteindelijk onbeantwoord blijven.
  • Vaste tijden waar er gecommuniceerd wordt. Niet omdat je niet naar een klas hoeft te gaan, en vanuit elke plek de les kan volgen, heb je geen verplichtingen. Ook bij Blended learning is er een docent of begeleider en deze docent of begeleider heeft zijn of haar vaste tijden waar er over de les gesproken word.
  • Mogelijkheid om live een les te geven waarbij veel meer leerlingen aan kunnen haken dan een normaal klaslokaal. Ook wordt de drempel om vragen te stellen verkleind omdat je nu eenmaal achter een computerscherm zit. Daarnaast kunnen ook nog eens al dezelfde vragen in een keer worden beantwoord in plaats van telkens opnieuw. Dit is zeker het probleem wanneer een leerkracht verschillende klassen heeft.