Schuldhulp, zeer welkom

Had je ooit gedacht dat je blij zou zijn met schuldhulp? Weliswaar onterecht, maar het woord heeft toch een negatieve bijklank. Bedrijven die schuldhulp aan moeten nemen, zouden er niet of nauwelijks bovenop komen. Dit is natuurlijk onzin. Waarom zouden er anders zoveel aanbieders van schuldhulp zijn? Als het geen effect zou hebben, zou die hele beroepsgroep toch niet bestaan? Dan zouden ze hun geld in een bodemloze put laten vallen. Wordt na een analyse van je situatie besloten dat er een traject kan worden opgestart, dan is je bedrijf zeer zeker nog levensvatbaar.

Voor jouw bedrijf kan schuldhulp het verschil tussen leven en dood betekenen. Hoe eerder je erbij bent, hoe meer kans je hebt dat een faillissement nog wordt afgewend. Collega-bedrijven die in een vergelijkbare situatie zitten en te trots zijn om schuldhulp te aanvaarden, zullen jou straks benijden om jouw verstandige besluit om het beheer van je financiën even uit handen te geven.

Weer aan het roer staan van je bedrijf

Het was er langzaam ingeslopen: je  werkzaamheden waren veranderd van het houden van internationale  conference calls en het bezielend leiding geven aan een aardig team personeel in het beantwoorden van boze telefoontjes van schuldeisers, die niet jouw secretaresse wilden spreken maar de directeur. Ook kreeg je dagelijks stapels brieven in je handen gedrukt met betalingsherinneringen en aanmaningen. De belastingdienst was allang niet meer je grootste vriend om nog maar te zwijgen van al die deurwaarders die je om de oren sloegen met dwangbevelen. En toen besloot je Oxyz de regie te geven over dat minder leuke gedeelte. Jijzelf had weer je handen vrij om contacten met klanten te herstellen en te werken aan vernieuwing. Je wist je personeel weer enthousiast te krijgen omdat je zelf weer vertrouwen kreeg in de toekomst.

 

Niet meer zo diep in het rood

Het is niet de meest eenvoudige weg die je moet gaan, maar langzaam aan slaat je balans weer positief uit. Je schuldenlast bleek niet chronisch, maar slechts van tijdelijke aard. Jouw hernieuwde enthousiasme heeft een groot effect want de dip in de boekingen lijkt voorbij. Het gaat weer de goede kant op.