Duurzame transport & logistiek

Er is een groot probleem dat de toon zet bij de huidige uitdagingen van de toeleveringsketen: het realiseren van duurzame logistiek. Zoals bekend is efficiëntie in de supply chain vooral het verbeteren van de klantenservice en het verlagen van de kosten. Om dit te doen, worden de distributie- en transportactiviteiten – die deel uitmaken van de laatste fase van de keten – geconfronteerd met risico’s die rechtstreeks verband houden met de snelheid waarmee de afnemers bezorgd worden en met de impact van transport & logistiek op het milieu. Beide aspecten vereisen een focus op duurzaamheid, waarbij rekening wordt gehouden met een logistiek systeem dat het optimale ontwerp van routes en kortere ritten bevordert om de uitstoot die het milieu vervuilt te verminderen. Consumenten en bedrijven uit alle sectoren ontwikkelen in toenemende mate een milieubewustzijn dat ze in hun bedrijfsvoering en dagelijks leven in de praktijk brengen en ook eisen van hun directe leveranciers.

Wat is duurzame transport & logistiek logistiek?

Duurzame logistiek heeft als doel de ecologische voetafdruk van haar taken, zoals CO2-uitstoot, geluidsoverlast en ongevallen, te verkleinen. In die zin moeten logistieke leveranciers zoeken naar een balans tussen financiële groei, zorg voor het milieu en de gezondheid van de samenleving.

Duurzame alternatieven

De milieuregelgeving wordt steeds strenger en logistieke bedrijven moeten hun taken steeds duurzamer maken om aan deze regelgeving te voldoen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de consument te vergroten.

Enkele acties die we kunnen ondernemen binnen de transport & logistiek:

 – Schakel over op efficiëntere en milieuvriendelijke voertuigen. Ook al wordt het gebruik van voor logistiek ongeschikte voertuigen beperkt door stadsverkeersregels, maatregelen hiertegen zijn onvoldoende. Er zijn minder vervuilende vervoersalternatieven, zoals elektrische en hybride auto’s, die mogelijk cruciaal zijn voor de logistiek van morgen. Dit betekent dat we moeten investeren in wagenparkvernieuwing, wat niet alle bedrijven zich kunnen veroorloven. Op zoek naar overheidsinitiatieven of het vragen van leningen om in deze behoefte te voorzien, lijken goede opties om onze weg naar duurzaamheid te starten.

 – De eerste stap om duurzame doelen te bereiken, is om software te hebben die ons helpt ladingen in evenwicht te brengen en onze ecologische voetafdruk te berekenen. Weten hoeveel vervuiling wordt veroorzaakt door de logistieke inspanningen van ons bedrijf is een eerste stap op weg naar het bereiken van duurzame doelen; er is software voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van een vloot, waardoor het gemakkelijker wordt om beslissingen te nemen bij het plannen van transportroutes en ladingen om ze efficiënter en duurzamer te maken.