Algemene cursus boekhouding

Tijdens de cursus boekhouding krijg je een gedegen uitleg over de financiële administratie. Je leert wat de boekhouding is en waarom het noodzakelijk is om deze goed op orde te hebben. Er komen verschillende boekhoudtechnieken aan bod. Deze cursus boekhouding is erg populair. Dat komt deels doordat de cursus slechts 10 weken duurt. Maar de populariteit is ook een gevolg van het feit dat met name werkgevers er bij hun administratieve medewerkers op aan dringen dat ze deze cursus volgen. Want hoewel niet iedereen op een boekhouding wil werken, heeft wel vrijwel iedereen in de administratie ermee te maken. Dan is het handig als je van de basisprincipes op de hoogte bent.

Lesstof in de cursus boekhouding

Tijdens de cursus boekhouding komen alle belangrijke begrippen op dat gebied aan de orde. Je krijgt uitleg over de balans, grootboekrekeningen, de definities van eigen vermogen en vreemd vermogen, het nut van dagboeken, sub-administraties en journaals, de belastingen, de kenmerken van inkopen en verkopen, duurzame productie en de kenmerken van een Besloten Vennootschap. De BV wordt wat uitgebreider behandeld, omdat deze vaak voorkomt in Nederland. Het gaat hier wel echt om een basiscursus. Wie dieper op de stof wil ingaan kan naar een vervolgopleiding gaan, zoals de cursus Basiskennis Calculatie of het Praktijkdiploma Boekhouden.

Korte cursus overal in Nederland

De cursus boekhouding bestaat uit tien lessen van drie uur en kan op meer dan 50 leslocaties van Fabius opleidingen worden gevolgd. De lessen worden in klassikaal verband gegeven. Mede door het enthousiasme van de docenten, de inzet en motivatie van de deelnemers en de ruime aandacht die wordt besteed aan de begeleiding voor de examens, is het slagingspercentage van ruim 88% behoorlijk hoog. De examens worden afgenomen door de Associatie voor praktijkexamens. Daar dankt het diploma ook zijn mooie naam aan: het Associatie Praktijkdiploma Basiskennis Boekhouden.